Trong phiên họp an toàn ngày 30 tháng 2022 năm 54 này, những người tham dự đã được nghe từ các học sinh khi họ thảo luận về cảm giác thân thuộc và tầm quan trọng của việc khoan dung và chấp nhận sự đa dạng trong một ngôi trường nơi học sinh da màu chiếm XNUMX phần trăm dân số học sinh cùng với dân số LGBTQ + ngày càng tăng.

Đây là lần thứ ba trong chuỗi ba phiên họp an toàn. Hai phần còn lại bao gồm các phiên Truyền thông xã hội và An toàn trực tuyếnQuy trình An toàn Trường học.

Video (tiếng Anh)

Video (tiếng Tây Ban Nha)