Giám đốc Chương trình giảng dạy & Hướng dẫn Tiểu học, Teresa Tolento, ngồi xuống để nói về chương trình giảng dạy sức khỏe tiểu học tại Trường Công lập Salem-Keizer.