Thông báo điều trần công khai

Thứ Hai, ngày 31 tháng 2022 năm 6, 30:8 - 00:XNUMX tối

Chương trình giáo dục NATIVE Title VI 

Diễn đàn công khai đã lên lịch 

Trường Công lập Salem-Keizer Chương trình giáo dục bản địa sẽ tổ chức phiên điều trần công khai thường niên vào Thứ Hai, ngày 31 tháng 2022 năm 6, từ 30:8 - XNUMX giờ tối. Cuộc họp sẽ diễn ra ảo. 

Chúng tôi sẽ xem xét chương trình của năm hiện tại, cung cấp thông tin về hiệu suất của chương trình, và thảo luận về đơn xin tài trợ Title VI của năm tới. Chúng tôi cũng sẽ tạo cơ hội cho những người tham dự đóng góp ý kiến, thảo luận cởi mở các vấn đề cũng như trao đổi và làm rõ các nhu cầu của sinh viên. 

Mục điều trần công khai

Chương trình Giáo dục Bản ngữ Title VI 

Tham dự Phiên điều trần Ảo

Bấm vào đây để tham gia cuộc họp 

Nhân viên Liên hệ

Flora Gutierrez, Thư ký Chương trình Giáo dục Bản địa, e-mail hoặc 503-383-1276.