Trong chương trình phát sóng ngắn này, hãy tìm hiểu những gì sắp xảy ra vào năm 2021 trong chương trình trái phiếu năm 2018 và nghe những điểm nổi bật của 13 dự án xây dựng đã hoàn thành. Xin cảm ơn các cử tri của Salem và Keizer!