Video bằng tiếng Anh (có phụ đề bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

Tháng Hai là tháng Giáo Dục Kỹ Thuật & Nghề Nghiệp (CTE). Các Trường Công lập Salem-Keizer cung cấp cho học sinh hơn 55 chương trình CTE và chương trình trái phiếu 2018 đã mở rộng khả năng tiếp cận các chương trình CTE cho học sinh SKPS. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào Trang chương trình Salem-Keizer CTE.