Video bằng tiếng Anh (có phụ đề bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

Trường Trung học Sprague chào đón học sinh vào mùa thu này với không gian mới và cải tiến, nhờ mối quan hệ gắn bó năm 2018.