Huyện đang tích cực theo dõi tình hình thời tiết, dự báo. Nếu có bất kỳ tác động nào liên quan đến thời tiết đối với hoạt động của trường học, nhân viên và gia đình sẽ nhận được thông tin liên lạc từ học khu.

Tải về ParentSquare ứng dụng

Nếu bạn chưa có, hãy nắm lấy cơ hội tải về ParentSquare ứng dụng và hãy chú ý đến email, tin nhắn và điện thoại của bạn trong các sự kiện thời tiết. Trang web của học khu cũng sẽ được cập nhật thông tin mới nhất.

Có thêm thông tin

Tìm hiểu thêm trên trang web của huyện Đóng cửa khẩn cấp và trang web trì hoãn.