Mùa hè này, khu học chánh của chúng tôi có thể cung cấp một Chương trình Mùa hè Thống nhất cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông - với tổng số hơn 300 học sinh. Cơ hội này tập hợp các học sinh có và không có khuyết tật tham gia vào các hoạt động hè vui nhộn cùng nhau, đồng thời tạo không gian để hình thành tình bạn đích thực giữa những học sinh có thể không thường xuyên có trải nghiệm này.  

Tác động rất lớn đối với học sinh khuyết tật, cũng như nhân viên và gia đình. Điều này đã tạo cơ hội để dạy học sinh về tình trạng khuyết tật, và sự khác biệt cần được tôn vinh, không tách rời nhau. Nhân viên đã có công trong việc biến điều này thành hiện thực và thật vui khi thấy họ rất hào hứng đưa các chương trình Unified trở lại trường học của họ. Nhiều phụ huynh đã nhận xét về mức độ hào hứng của con họ khi tham dự, và cảm giác được chào đón và hòa nhập với tất cả các bạn cùng lứa tuổi.  

Các chương trình vô địch thống nhất trong trường học

Một khi mọi người trải nghiệm Unified, họ luôn muốn nhiều hơn nữa. Kinh nghiệm này đã cho phép nhân viên học khu, học sinh, gia đình và cộng đồng thấy rằng học sinh có thể và nên được bao gồm với các bạn cùng lứa tuổi. Hiện đã thống nhất ở tất cả các trường trung học phổ thông, 9/11 trường trung học cơ sở và 5 trường tiểu học. Hy vọng là trong ba năm tới, các Chương trình Vô địch Thống nhất có ở mọi trường học của Salem-Keizer.  

Xin cảm ơn tất cả những ai đã và đang tiếp tục ủng hộ Chương trình Hợp nhất. Học khu mong được thấy những gì nhân viên và học sinh của chúng tôi đạt được trong tương lai!