Sắp đến một năm học mới. Chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội mới để phát triển, tình bạn, học hỏi, lắng nghe, quan hệ đối tác và hơn thế nữa. Cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được những điều tuyệt vời, bởi vì chúng ta là Trường học Salem-Keizer.