Việc xây dựng do trái phiếu tài trợ bắt đầu tại Trường Tiểu học Pringle vào mùa hè này. Trong đoạn video ngắn này, Hiệu trưởng Dave Bertholf mô tả những cải tiến đối với môi trường vật chất hỗ trợ việc học như thế nào.

Video bằng tiếng anh

Video bằng tiếng Tây Ban Nha