Trường Công lập Salem-Keizer sử dụng ParentSquare nền tảng cho việc liên lạc với học khu, trường học và giáo viên, chủ yếu với email, văn bản và thông báo ứng dụng. ParentSquare tự động tạo tài khoản cho mỗi phụ huynh / người giám hộ, sử dụng địa chỉ email và số điện thoại ưa thích của họ.

Bạn có thể tải xuống ứng dụng hoặc đăng nhập vào ParentSquare cổng thông tin điện tử sử dụng email liên hệ được sử dụng cho trường học của con bạn. Nhấp vào nút bên dưới để tìm hiểu thêm.

Tới ParentSquare trang web