Nhờ vào Lựa chọn Mùa hè Liền mạch của USDA, chúng tôi sẽ có thể cho tất cả học sinh ăn bữa sáng và bữa trưa miễn phí tại trường trong năm học này.