Trường Công lập Salem-Keizer hợp tác với SafeOregon, một dòng mẹo bí mật cung cấp cho học sinh, phụ huynh, trường học và cộng đồng bí mật cách báo cáo các mối đe dọa an toàn hoặc các hành vi bạo lực tiềm ẩn.

BÁO CÁO MẸO

Tải xuống ứng dụng, gọi điện, nhắn tin hoặc email

Chúng tôi khuyến khích tất cả các bậc cha mẹ tải xuống Ứng dụng SafeOregon trên điện thoại của họ và cả điện thoại của con họ. Các cá nhân cũng có thể báo cáo mẹo bằng cách gọi điện hoặc gửi tin nhắn tới 844-472-3367, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Mẹo cũng có thể được gửi qua email tip@safeoregon.com.

Chúng tôi muốn bạn biết SKPS có một hệ thống can thiệp tinh vi và chủ động để can thiệp kịp thời những lo ngại về an toàn. Chúng bao gồm các hỗ trợ xã hội-tình cảm trên toàn học khu như cố vấn học đường và nhân viên xã hội, Văn phòng Quản lý Rủi ro và An toàn và Hệ thống Ứng phó Hỗ trợ và An toàn Salem-Keizer, cung cấp các giao thức từng bước về ngăn ngừa và kiểm soát các tình huống nguy hiểm tiềm tàng.