Từ Tạp chí Statesman: Các thành viên cộng đồng và các quan chức của Học khu Salem-Keizer đang làm việc để giải quyết vấn đề an toàn, an ninh và tăng trưởng số học sinh trong các trường học địa phương. Lực lượng Đặc nhiệm về Cơ sở vật chất Công dân của học khu đã thảo luận về những chủ đề này trong cuộc họp vào tối thứ Hai.

Nhóm gần 20 người sẽ xem xét thông tin trong những tuần tới, đặt câu hỏi và nghiền ngẫm các lựa chọn của học khu trước khi họ cung cấp cho hội đồng nhà trường một đề xuất để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về không gian và cơ sở vật chất cập nhật.

Đọc thêm trên Tạp chí Statesman »