Vào năm 2018, các cử tri đã thông qua khoản trái phiếu trị giá 619.7 triệu đô la để tài trợ cho việc cải thiện các trường học ở Salem-Keizer. Hôm nay, những người ủng hộ Trường Trung học Cơ sở Judson, bao gồm các quan chức địa phương, thành viên hội đồng nhà trường, những người ủng hộ cộng đồng và nhân viên nhà trường, đã tụ tập để ăn mừng việc động thổ một trong năm trường đầu tiên dự kiến ​​bắt đầu xây dựng theo chương trình trái phiếu năm 2018.

Judson là trường thứ tư được lên kế hoạch xây dựng theo chương trình trái phiếu năm 2018 — sau Trường Trung học North Salem, Trường Tiểu học Gubser và Trường Trung học McNary. Judson sẽ được mở rộng nhà ăn, ba phòng học mới, bốn phòng thí nghiệm khoa học mới và một phòng thể dục đa năng. Trường cũng sẽ nhận được các cải tiến về địa chấn, cải tiến thư viện, tăng khả năng hiển thị của lối vào chính từ văn phòng và hơn thế nữa.

“Khi việc xây dựng tiếp tục ở năm trường đầu tiên, chúng tôi ngày càng háo hức hơn khi thấy những thay đổi tuyệt vời này được thực hiện trong học khu của chúng tôi,” Giám đốc Học khu Christy Perry nói. “Nhờ sự hỗ trợ và kiên nhẫn của cộng đồng chúng tôi, các trường Salem-Keizer sẽ thấy những cải tiến đáng kể cần thiết để giúp học sinh của chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho việc tốt nghiệp và sẵn sàng học đại học và nghề nghiệp.”

Mặc dù các hoạt động sẽ rất khác nhau trong quá trình xây dựng, cam kết về sự an toàn và thành công của học sinh vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Để biết thêm thông tin về các bước khởi công trong tương lai, tình trạng của một dự án trái phiếu hoặc các dự án khác được tài trợ bởi chương trình trái phiếu năm 2018, vui lòng truy cập Trang chương trình trái phiếu trên trang web của huyện.

Xem toàn bộ video về việc khởi công, bao gồm các bài phát biểu của các học sinh Judson Kathy, Raphael và Gabby, trên Trang Facebook của Trường Công lập Salem-Keizer.