North Salem High là một trong năm trường đầu tiên bắt đầu xây dựng theo chương trình trái phiếu năm 2018.

Vào năm 2018, các cử tri đã thông qua một biện pháp trái phiếu trị giá 619.7 triệu đô la để tài trợ cho việc cải thiện các trường học ở Salem-Keizer. Hôm nay, những người ủng hộ trường Trung học North Salem, bao gồm các quan chức địa phương, thành viên hội đồng nhà trường, những người ủng hộ cộng đồng, nhân viên nhà trường và học sinh, đã tụ tập để ăn mừng việc khởi công dự án lớn nhất trong chương trình trái phiếu năm 2018.

North Salem High là một trong năm trường đầu tiên được lên kế hoạch bắt đầu xây dựng theo chương trình trái phiếu năm 2018. Trường sẽ nhận 20 phòng học chung mới, một phòng thí nghiệm khoa học mới, hai không gian trong khu vực chương trình giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp mới, phòng tập thể dục chính và phụ mới, không gian thể dục thay thế, không gian mới để hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt và nhiều hơn nữa.

“Chúng tôi không thể vui mừng hơn cho những cải tiến được lên kế hoạch cho các trường học của chúng tôi,” Giám đốc Học khu Christy Perry nói. “Nhờ sự kiên nhẫn và hỗ trợ của cộng đồng, chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi quan trọng đối với học khu của chúng tôi để giúp củng cố mục tiêu cuối cùng là chuẩn bị cho tất cả học sinh một cuộc sống thành công sau khi tốt nghiệp.”

Việc xây dựng chỉ là tạm thời. Mặc dù các hoạt động sẽ rất khác nhau, cam kết về sự an toàn và thành công của học sinh vẫn là ưu tiên hàng đầu trong suốt thời gian xây dựng.

Để biết thêm thông tin về các bước khởi công trong tương lai, tình trạng của một dự án trái phiếu hoặc các dự án khác được tài trợ bởi chương trình trái phiếu năm 2018, vui lòng truy cập Trang chương trình trái phiếu trên trang web của huyện.