Các cử tri đã thông qua một trái phiếu vào năm 2018 để tài trợ cho việc cải thiện trên toàn bộ học khu. Trường Tiểu Học Eyre sẽ được nâng cấp để giảm bớt tình trạng quá tải và cải thiện sự an toàn và an ninh trong tòa nhà.

Điểm nổi bật của công việc đang diễn ra tại Eyre bao gồm chín phòng học mới, nhà ăn và nhà bếp mới, phòng thể dục đa năng mới, tiền sảnh an toàn ở lối vào phía trước, dỡ bỏ tất cả các phòng học di động, cải tiến hệ thống sưởi / thông gió và hơn thế nữa.

Đội quản lý dự án của huyện hiện đang làm việc trong quá trình thiết kế. P&C Construction đã được thuê làm nhà thầu xây dựng của chúng tôi. Việc xây dựng dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 2019 vào cuối năm học 20-2021 và dự kiến ​​hoàn thành sớm vào mùa thu năm XNUMX.

Hàng rào xây dựng và văn phòng di động của nhà thầu sẽ được nhìn thấy trên trang web tại Eyre khi chúng tôi tiến gần hơn đến thời điểm bắt đầu xây dựng.

Nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng về trái phiếu năm 2018, Eyre sẽ sớm có một môi trường học tập an toàn hơn với nhiều không gian hơn để hỗ trợ sinh viên của chúng tôi.

Tờ dự án của Eyre có thể được tìm thấy trên trang web của quận. Để biết thêm thông tin về việc xây dựng bằng trái phiếu được tài trợ trong Trường Công lập Salem-Keizer, vui lòng truy cập www.salemkeizer.org/projects-status.

Bốn lời hứa ràng buộc

 

Những người bình chọn được đề nghị vào năm 2018 những người yêu thích miễn phí dành cho nhà tài chính las mejoras trong tất cả những gì được phân phối. En la Escuela Primaria Eyre se llevarán a cabo mejoras para aliviar la superpoblación estudianttil y mejorar la seguridad y la protección en el plantel.

Lo más destacado de los trabajos de construcción que se llevarán a cabo en la escuela Eyre incluyen nueve salones de clases nuevos, una cafetería y una cocina nueva, un nuevo gimnasio de usos múltiples, un vestíbulo seguro en la entrada hiệu trưởng, los salones de clases portátiles, mejoras en el sistema de calefacción y ventación y mucho más.

El Equipo de gerencia de proyectos del distrito se encuentra realitymente trabajando en el proceso de disño. Fue contratada la compañía P&C Construction como la contratista para la construcción. Se ha planificado que la construcción comience en junio al final del año escolar 2019-2020 y se espera que finalice a precisionio del otoño del 2021.

El cercado para la construcción y las oficinas portáctures para el contratista de la construcción se podrá ver en la escuela Eyre a medida que nos acerquemos a la fecha del inicio de la construcción.

Gracias al apoyo de la comunidad al aprobar los fondos del bono del 2018, la escuela Eyre pronto Proveerá más espacios para apoyar a nuestros estudiantes.

Puede tener access a la hoja del proyecto de la escuela Eyre en trang web phân phối. Para obtener más Información acerca de la construcción financiada bởi los fondos del bono en las Escuelas Públicas de Salem-Keizer, bởi ủng hộ ingrese a www.salemkeizer.org/projects-status.

Bốn lời hứa ràng buộc