Buổi học tập cộng đồng thứ ba của chúng tôi có tên, Câu chuyện về người dân trên đảo Thái Bình Dương từ Oregon, diễn ra vào Thứ Hai, ngày 16 tháng 2022 năm XNUMX. Nó được tổ chức bởi Chủ tịch Hội đồng Trường Salem-Keizer Osvaldo Avila và Giám đốc SKPS về Công bằng, Tiếp cận và Tiến bộ của Học sinh Cynthia Richardson.

Phiên chỉ trực tuyến bao gồm một bài thuyết trình tương tác kỷ niệm lịch sử văn hóa và các cộng đồng khác nhau trong quần đảo Thái Bình Dương.

Tham luận viên khách mời

  • Kathleen Jonathan, Chuyên gia Nguồn lực Cộng đồng SKPS
  • Chris Fuimaono, Chuyên gia Nguồn lực Cộng đồng SKPS
  • Tiến sĩ Sandy Tsuneyoshi, cựu giám đốc Dịch vụ Sinh viên Mỹ Châu Á và Thái Bình Dương tại Đại học Bang Oregon

Video (tiếng Anh)

Video (tiếng Ả Rập)

Video (tiếng Chuukese)

Video (tiếng Marshallese)

Video (tiếng Tây Ban Nha)

Video (tiếng Swahili)