Trường Công lập Salem-Keizer (SKPS) tiếp tục đăng các yêu cầu đề xuất (RFP) để thực hiện công việc đã hứa trong chương trình trái phiếu trị giá 619.7 triệu đô la năm 2018 trên trang web mua sắm. Một RFP gần đây và một RFP sắp phát hành hỗ trợ nâng cấp an toàn và bảo mật trong gói trái phiếu.

RFP 357 đưa ra các đề xuất về thiết bị, lắp đặt và bảo trì hệ thống liên lạc nội bộ thông báo khẩn cấp và phân trang của học khu. Trái phiếu bao gồm tài trợ cho việc mở rộng hệ thống liên lạc nội bộ để cải thiện liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.

RFP 360 đang được phát triển để thu hút các đề xuất về camera an ninh. Các camera sẽ được lắp đặt để thực hiện một thành phần an toàn chính của gói trái phiếu - cải thiện tầm nhìn của các lối vào chính tại một số trường học và các tòa nhà hỗ trợ để nhân viên có thể giám sát và kiểm soát tốt hơn những người ra vào. Chỉ những nhân viên an ninh được ủy quyền của trường và học khu mới có quyền truy cập vào cảnh quay của camera.

Gói trái phiếu năm 2018 bao gồm 21.1 triệu đô la để nâng cấp an toàn và bảo mật. Ngoài các dự án hệ thống liên lạc nội bộ và camera an ninh, trái phiếu sẽ cải tạo hoặc di dời nhiều văn phòng trường học để có tầm nhìn rõ hơn về các lối vào phía trước và nâng cấp hệ thống truy cập huy hiệu điện tử trên toàn học khu.

Nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng Salem và Keizer trong mối quan hệ năm 2018, các trường học trong học khu sẽ sớm cung cấp môi trường học tập an toàn hơn và ít đông đúc hơn. Để biết thêm thông tin về chương trình trái phiếu năm 2018, vui lòng truy cập các trang chương trình trái phiếu của trang web của huyện.