Bắt đầu từ ngày 3 tháng 2022, Ủy ban Cố vấn Phụ huynh về Giáo dục Bản địa (NE PAC) của Trường Công lập Salem-Keizer (SKPS) sẽ tổ chức cuộc bầu cử hàng năm cho năm học 23-XNUMX.

Đề cử vị trí NE PAC

Nếu bạn muốn trở thành thành viên tình nguyện của nhóm này, vui lòng gửi đề cử của bạn trước ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX thông qua đây mẫu đề cử trực tuyến.

Giới thiệu về NE PAC

NE PAC là một yêu cầu của Chính phủ Liên bang để khu học chánh nhận được quỹ trợ cấp Công thức Giáo dục Ấn Độ theo Tiêu đề VI. Các quỹ này hỗ trợ trong việc thiết lập các ưu tiên để đáp ứng các nhu cầu học tập liên quan đến văn hóa và giáo dục đặc biệt của học sinh Mỹ Da Đỏ/Alaska. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn Cử Tri NE PAC.