Mười bảy vận động viên học sinh từ khắp học khu đã về nhà với một số thiết bị vào cuối tuần trước khi họ thi đấu tại Giải vô địch đấu vật cấp bang OSAA năm 2023. Hãy cùng chúng tôi chúc mừng các Nhà vô địch cấp Bang năm 2023 và các vận động viên trong lớp của họ! 

McKay

 • Vị trí thứ 2 – Sarahi Chavez
 • Vị trí thứ 3 – Angelina Paniagua
 • Vị trí thứ 3 – Sông Anabel

McNary

 • Nhà vô địch bang: Josh Friesen
 • Nhà vô địch bang: Ali Martinez
 • Nhà vô địch bang: Max Blanco

Bắc Salem

 • Nhà vô địch bang: Mariko Soni
 • Vị trí thứ 2 – Icela Sanchez Rodriguez
 • Vị trí thứ 3 – Aundre Chacon
 • Vị trí thứ 4 – Telsarina Walter

Nam Salem

 • Vị trí thứ 2 – Anton Chacon
 • Vị trí thứ 2 – Alex Decrozuic

nước hoa

 • Vị trí thứ 3 – Andrey Cernev
 • Vị trí thứ 6 – Cá chép Seth
 • Vị trí thứ 3 – Josh Camillo

Tây Salem

 • Nhà vô địch bang: Reese Lawson
 • Vị trí thứ 6 – Corbyn Taylor