Marion County Health & Human Services đã thành lập một Đường dây ấm để giúp các thành viên cộng đồng tiếp cận các nguồn lực để giúp họ vượt qua đại dịch COVID-19.

Tài nguyên có sẵn thông qua Đường dây ấm sẽ được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng.

Nhân viên đường dây nóng sẽ có thể kết nối người gọi với các tài nguyên cho:

  • Hỗ trợ tài chính cho các tiện ích và tiền thuê nhà
  • Chăm soc sưc khỏe tâm thân
  • Tủ đựng thức ăn và hộp thực phẩm
  • Giải trí và ý tưởng để đánh bại cơn sốt cabin

Giờ Mở Cửa:

Bảy ngày một tuần 8 giờ sáng - 00 giờ tối

Liên hệ:

Gọi cho Đường dây nóng: 503-576-4602

hình thu nhỏ của Đường dây trợ giúp Hạt Marion