Tin tức huyện

  • Trường công lập Salem-Keizer

Cập nhật thương lượng SKPS và SKEA 

24 Tháng Năm, 2023|

Ngày 25 tháng 2023 năm XNUMX Các đại diện của Trường Công lập Salem-Keizer và Hiệp hội Giáo dục Salem Keizer đã gặp nhau để thương lượng về người kế vị [...]

  • Cơ hội Mùa hè của Trường Công lập Salem-Keizer

Cơ hội chương trình hè 2023

15 Tháng Năm, 2023|

Mùa hè năm 2023 sắp đến gần và có một số cách để học sinh trong cộng đồng của chúng ta có thể tiếp tục học [...]