Hướng dẫn của cha mẹ để tốt nghiệp

Kế hoạch nghề nghiệp được cá nhân hóa

Học tập mang tính Cá nhân hóa các yêu cầu giúp học sinh tùy chỉnh chương trình giáo dục trung học để giúp họ đáp ứng các mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp lâu dài của mình.

Có ba phần đối với các yêu cầu về Học tập được Cá nhân hóa. Khi hoàn thành các bước này, học sinh sẽ học bên ngoài lớp học và bắt đầu bước vào thế giới làm việc.

1. Kế hoạch và Hồ sơ Giáo dục Cá nhân

Học sinh có thể đăng nhập vào Hệ thống thông tin nghề nghiệp Oregon và bắt đầu xây dựng một kế hoạch bao gồm các lớp học và kinh nghiệm mà họ cần để đạt được tiến bộ đối với mục tiêu nghề nghiệp của họ.

Kế hoạch bắt đầu từ lớp 9 và được học sinh cập nhật hàng năm với sự giúp đỡ của người lớn.

Các cố vấn trung học và huấn luyện viên tốt nghiệp sẽ giúp học sinh bắt đầu Kế hoạch Giáo dục Cá nhân của mình thông qua trang web Hệ thống Thông tin Nghề nghiệp Oregon.

Truy cập trang web của trường trung học của bạn và liên hệ với văn phòng tư vấn trường trung học của bạn để biết thông tin đăng nhập, hoặc tham khảo sổ tay học sinh trung học của bạn.

2. Kinh nghiệm học tập liên quan đến nghề nghiệp

Để nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên phải tham gia các Trải nghiệm Học tập Liên quan đến Nghề nghiệp.

Những kinh nghiệm bắt buộc này được tích hợp sẵn trong các môn học của các lớp trung học. Khi học sinh tuân theo Kế hoạch Giáo dục Cá nhân của mình, học sinh sẽ tham gia vào việc học tập liên quan đến nghề nghiệp. Một số ví dụ về những điều sinh viên phải trải qua bao gồm:

  • Giải thích và tuân theo các thực hành về sức khỏe và an toàn trong môi trường làm việc.
  • Thể hiện cách ăn mặc, ngoại hình và vệ sinh cá nhân phù hợp với hoàn cảnh, môi trường làm việc.
  • Đánh giá các đặc điểm cá nhân liên quan đến mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp.
  • Thể hiện các kỹ năng tìm việc như viết sơ yếu lý lịch, hoàn thành đơn xin việc, tham gia phỏng vấn, v.v.

Trải nghiệm Học tập Liên quan đến Nghề nghiệp giúp sinh viên có cơ hội kết nối những gì họ đã học trong lớp với môi trường làm việc trong thế giới thực. Những trải nghiệm này giúp học sinh có cơ hội thực hiện các kỹ năng đang học ở trường và làm rõ các mục tiêu nghề nghiệp.

3. Ứng dụng mở rộng

Thông qua yêu cầu bằng tốt nghiệp Ứng dụng Mở rộng, sinh viên áp dụng hoặc “mở rộng” kiến ​​thức và kỹ năng của mình bằng cách thể hiện tư duy phản biện, giải quyết vấn đề hoặc thắc mắc trong các tình huống thực tế.

Học sinh chứng minh rằng họ đã hoàn thành Ứng dụng mở rộng kiến ​​thức của họ thông qua một bộ sưu tập bằng chứng. Yêu cầu này cũng được đưa vào công việc của khóa học. Một số ví dụ bao gồm viết báo cáo về Kinh nghiệm học tập liên quan đến nghề nghiệp, ghi nhật ký thực tập, tạo danh mục đầu tư, tạo sổ ghi chép công việc, v.v.

Trang web của trường

Tầm nhìn của chúng tôi: Tất cả sinh viên tốt nghiệp và được chuẩn bị cho một cuộc sống thành công.