Trường mầm non Title 1

Trường mầm non miễn phí tại các trường được tài trợ bởi Title

Tờ rơi mẫu giáo Title I 2021-22

Tờ rơi mẫu giáo Title I 2021-22 (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận bắt đầu từ ngày 1 tháng 2021 năm 503. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 399-5510-XNUMX.

 • Các lớp học được cung cấp vào các buổi sáng hoặc buổi chiều.
 • Trẻ em bốn tuổi vào hoặc trước ngày 10 tháng XNUMX đủ điều kiện đăng ký.
 • Các lớp học được cung cấp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.
 • Lớp học được tổ chức tại Trung tâm cộng đồng Đông Salem, và vận chuyển bằng xe buýt được cung cấp.
 • Trẻ em phải cư trú tại một trong tám khu vực tham dự được liệt kê dưới đây để đủ điều kiện. Tìm hiểu khu vực tham dự mà con bạn cư trú.

Sổ tay cha mẹ

Các ứng dụng

Ứng dụng Mẫu giáo-Tiếng Anh
Bản PDF của Đơn xin học mẫu giáo Title I (tiếng Anh)

2022-23

Đơn đăng ký mầm non-tiếng Tây Ban Nha
Bản PDF của Đơn xin học mẫu giáo Title I (tiếng Tây Ban Nha)

2022-23

Các Khu vực Đi học Mẫu giáo do Tiêu đề Tài trợ

 • bụi cây khu vực tham dự
 • Bốn góc khu vực tham dự
 • Tây Nguyên khu vực tham dự
 • Cấp khu vực tham dự
 • Scott khu vực tham dự
 • Swegle khu vực tham dự
 • Richmond khu vực tham dự
 • Washington khu vực tham dự
Cô gái mầm non trên máy kéo màu xanh lá cây

Văn phòng trường mầm non

1850 45th Ave NE
Salem, HOẶC 97305

Điện thoại

503-399-5510

Giờ hành chính

từ thứ Hai đến thứ sáu
8: 00 sáng - 4: 30 chiều

Điều phối viên

Stephanie Whetzel

Asst. Điều phối viên

Rayeann Reynolds và Laurie Taitano

Quản lý văn phòng

Heidi Roskop

CSOC

(Điều phối viên Tiếp cận Trường Cộng đồng)
Erika García