Hướng dẫn của cha mẹ để tốt nghiệp

Tôi có thể giúp gì tại nhà?

Phụ huynh và người giám hộ tạo ra sự khác biệt lớn trong sự thành công của học sinh.

Không thể phóng đại tầm quan trọng của vai trò của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với sự thành công của học sinh. Có nhiều điều bạn có thể làm để giúp học sinh ở bất kỳ cấp lớp nào thành công. Ở đây có một ít:

  • Thể hiện thái độ tích cực về trường học. Con bạn sẽ làm mẫu về thái độ của bạn.
  • Ưu tiên gắn kết thường xuyên với trường học. Ngay cả trong quá trình đào tạo từ xa, thường xuyên tham dự các buổi học, kết nối với giáo viên và bạn bè đồng trang lứa là rất quan trọng cho sự thành công của học sinh.
  • Biết về các khái niệm học thuật mà con bạn đang học (xem Con Tôi Học Gì? trang).
  • Chuẩn bị một nơi thoải mái để làm việc ở trường và giảm thiểu phiền nhiễu (tắt TV và trò chơi điện tử). Đảm bảo có đủ nguồn cung cấp, như giấy và bút chì. Nếu bạn cần trợ giúp về đồ dùng, hãy nhớ kết nối với trường học của bạn.
  • Khuyến khích học sinh của bạn đọc mỗi ngày. Hãy là một “hình mẫu đọc sách” bằng cách đọc sách.
  • Đặt câu hỏi mở cho học sinh của bạn, thay vì câu hỏi có / không.
  • Kiểm tra chương trình học của học sinh mỗi ngày và theo dõi sự tiến bộ của chúng.
  • Xem các nguồn tài liệu miễn phí trên trang web của trường bạn dưới mục library-media.

Trở thành “huấn luyện viên nghề nghiệp” cho học sinh của bạn là một cách quan trọng khác mà phụ huynh có thể giúp đỡ. Nói về các loại công việc khác nhau mà mọi người làm, những kỹ năng và giáo dục nào là cần thiết. Nói về loại công việc mà học sinh của bạn thích làm và những công việc nào có thể phù hợp với sở thích của chúng. Ngay cả ở những lớp đầu, điều quan trọng là phải bắt đầu suy nghĩ trước.

Dưới đây là các trang web giúp phụ huynh và học sinh suy nghĩ về tương lai.

Tài nguyên web được đề xuất

Nhìn vào máy ảnh của cô bé học sinh tiểu học