Sổ tay Quyền và Trách nhiệm của Học sinh

QAM # INS-M001

Sổ tay Quyền và Trách nhiệm của Học sinh bao gồm các chính sách và thủ tục được thiết kế để bảo vệ sự an toàn, quyền và trách nhiệm của học sinh, phụ huynh và nhân viên. Nó cũng tóm tắt các vi phạm kỷ luật có thể xảy ra và hậu quả của chúng đối với học sinh của Salem-Keizer.

Quyền & Trách nhiệm của Học sinh (tiếng Ả Rập)
PDF tiếng Ả Rập
Quyền & Trách nhiệm của Học sinh (Chuukese)
Tiếng Chuukese PDF
Quyền & Trách nhiệm của Học sinh (Dari)
Dari PDF
Quyền lợi & Trách nhiệm của Học sinh (Tiếng Anh)
PDF tiếng Anh
Quyền và trách nhiệm của sinh viên (tiếng Nga)
PDF tiếng Tây Ban Nha
Quyền và trách nhiệm của sinh viên (tiếng Tây Ban Nha)
PDF tiếng Tây Ban Nha
Quyền & Trách nhiệm của Học sinh (Swahili)
Tiếng Swahili PDF