Công việc Bí mật / Chuyên nghiệp & Kỹ thuật

Làm việc cho một khu học chánh không chỉ dành riêng cho việc trở thành một giáo viên. Nhân viên của Trường Công Lập Salem-Keizer với hơn 2,100 nhân viên làm việc trong nhiều công việc khác nhau bao gồm tài xế xe buýt, trợ giảng, người trông coi, Trợ giảng AVID, Trợ lý Chăm sóc Trẻ em và rất nhiều cơ hội khác.

Mô tả công việc bí mật / chuyên nghiệp & kỹ thuật

Sổ tay bảo mật / Chuyên nghiệp & Kỹ thuật

Sổ tay PDFSổ tay PDF