Làm việc cho một khu học chánh không chỉ dành riêng cho việc trở thành một giáo viên. Nhân viên của Trường Công Lập Salem-Keizer với hơn 2,100 nhân viên làm việc trong nhiều công việc khác nhau bao gồm tài xế xe buýt, trợ giảng, người trông coi, Trợ giảng AVID, Trợ lý Chăm sóc Trẻ em và rất nhiều cơ hội khác.

Mô tả công việc đã phân loại

Kế toán

Hành chính

Cửa hàng trung tâm, Mua hàng

Chăm sóc trẻ em

Thư ký, Thư ký

Công tác bắt giữ

Cơ sở vật chất và xây dựng

Hỗ trợ hướng dẫn

bảo trì

Hỗ trợ phương tiện

Chuyên nghiệp, Khác

Vận chuyển học sinh

sao chép

Quản lý rủi ro

Công nghệ