Trường Công lập Salem Keizer cung cấp một gói phúc lợi toàn diện và cạnh tranh với nhiều sự lựa chọn có sẵn. Các ưu đãi bao gồm nhiều gói bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực cho nhân viên và gia đình của họ, bảo hiểm nhân thọ, thương tật ngắn hạn và dài hạn, chăm sóc dài hạn, kế hoạch tiết kiệm hưu trí được hoãn thuế, PERS, v.v.

Trường công lập Salem-Keizer

Nhân sự
Văn phòng Phúc lợi

Phone

503-399-5556

Số fax:

503-316-3547

Trung tâm chuyên nghiệp Lancaster

2450 Lancaster Tiến sĩ NE
Salem, OR 97305

Giờ hành chính

Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Văn phòng Quyền lợi và Bảo hiểm
Nhân viên nghỉ việc

Liên hệ

Nhấp để Gửi Email

Kế hoạch phúc lợi từ 2022-23

Nhân viên mới

Giá nhóm: Y tế, Nha khoa, Thị giác

Người về hưu