trường mầm non đánh vần bằng các khối gỗ

Tin tức mầm non

  • Đăng ký Mẫu giáo cho 2022-23 mở ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX

Đăng ký mẫu giáo cho năm học 2022-23

5 Tháng Tư, 2022|

Đăng ký mẫu giáo cho năm học 2022-23 hiện đã được mở! Thường được coi là năm chuyển tiếp giữa nhà và trường học, mẫu giáo chuẩn bị cho con bạn một sự nghiệp học tập thành công và bây giờ được coi là [...]

  • Đăng ký EDGE. Cửa sổ đăng ký là ngày 1-31 tháng XNUMX

Chương trình trực tuyến EDGE 2022-23 đơn đăng ký mở ngày 1-31 tháng XNUMX!

14 Tháng Ba, 2022|

Các gia đình có thể đăng ký tham gia Chương trình Giáo dục Có Hướng dẫn và Kỹ thuật số Nâng cao (EDGE), chương trình học tập trực tuyến của học khu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 31 đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX. Các đơn đăng ký đã hoàn chỉnh phải được nhận tại văn phòng EDGE trước [...]

Tài nguyên nhanh