Dịch vụ mua sắm và ký hợp đồng

Dịch vụ Mua sắm & Hợp đồng cung cấp hỗ trợ cho các trường học và các sở trong tất cả các hoạt động mua sắm, đấu thầu và ký hợp đồng, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các hoạt động mua sắm tuân thủ luật hợp đồng công.

Đối với khách hàng bên ngoài

Salem-Keizer sử dụng hệ thống tìm nguồn cung ứng trực tuyến gọi là Salem-Keizer eBid. Các công ty muốn nhận được thông báo về các cơ hội đấu thầu hoặc muốn trả lời các lời mời thầu trước tiên phải đăng ký trong hệ thống eBid. Không có chi phí hoặc nghĩa vụ sử dụng hệ thống eBid.

Đăng ký, truy cập trang web eBid.

Nhấp vào liên kết đăng ký nhà cung cấp và làm theo lời nhắc. Bạn sẽ nhận được thông báo về cơ hội trả giá cho từng loại hàng hóa mà bạn chọn.

Sau khi đăng ký hoàn tất, bạn sẽ nhận được xác nhận qua email. Bạn phải trả lời thông báo này để hoàn tất đăng ký của mình. Đăng ký của bạn sau đó sẽ được gửi đến văn phòng của chúng tôi để xem xét và kích hoạt.

Sau khi đăng ký của bạn được kích hoạt, bạn sẽ bắt đầu nhận được thông báo về các cơ hội đặt giá thầu phù hợp với lựa chọn hàng hóa của bạn. Lựa chọn hàng hóa và thông tin khác có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật hồ sơ của bạn.

Để biết thêm hướng dẫn hoặc hỗ trợ kỹ thuật, hãy liên hệ:

Jacob Clotfelter
Giám đốc Dịch vụ Mua sắm & Hợp đồng

503-399-3086
clotfelter_jacob@salkeiz.k12.or.us.

Đối với khách hàng nội bộ

Tập huấn và cung cấp thông tin về mua sắm có sẵn cho các trường học và các phòng ban của huyện. Vui lòng truy cập trang Dịch vụ mua & ký hợp đồng trên Insight 24J (đang được phát triển) để được hướng dẫn hoặc liên hệ:

Jacob Clotfelter
Giám đốc Dịch vụ Mua sắm & Hợp đồng

503-399-3086
clotfelter_jacob@salkeiz.k12.or.us.