Hướng dẫn của cha mẹ để tốt nghiệp

Con Tôi Học Gì?

Sự tham gia của phụ huynh là chìa khóa cho sự thành công của học sinh, vì vậy điều quan trọng là phụ huynh phải hiểu những gì học sinh được mong đợi.

Tiêu chuẩn tiểu bang

Khi chúng tôi khảo sát các bậc cha mẹ của Salem-Keizer, một trong những câu hỏi thường gặp nhất về hướng dẫn là, “Con tôi đang học gì? "

Câu trả lời ngắn gọn là, "Tiêu chuẩn của tiểu bang."

Các tiêu chuẩn của tiểu bang là những điều học sinh nên biết và có thể làm vào cuối mỗi lớp. Chúng thể hiện các mục tiêu học tập cho từng môn học ở mỗi cấp lớp. Các tiêu chuẩn được thiết kế để đảm bảo học sinh có các kỹ năng cần thiết để thành công.

Các tiêu chuẩn được thiết lập bởi tiểu bang, và tất cả học sinh Oregon được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn cho mỗi cấp lớp.

Cách mà trường học giúp học sinh đạt được các tiêu chuẩn là thông qua sự hướng dẫn. Hướng dẫn là cách học sinh được hướng dẫn để đáp ứng các tiêu chuẩn. Các khu học chánh, chứ không phải tiểu bang, xác định hướng dẫn.

Sự tham gia của phụ huynh là chìa khóa

Sự tham gia của phụ huynh là chìa khóa cho sự thành công của học sinh, vì vậy điều quan trọng là phụ huynh phải hiểu những gì học sinh được mong đợi. Điều này giúp tất cả mọi người tập trung vào những tiến bộ mà học sinh cần đạt được mỗi năm.

Tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn dài, phức tạp và phong phú. Chúng được viết cho các nhà giáo dục, sử dụng biệt ngữ và ngôn ngữ kỹ thuật, vì vậy chúng không phải lúc nào cũng dễ hiểu đối với công chúng.

Đừng để độ dài và chi tiết của các tiêu chuẩn làm bạn lo lắng. Để hỗ trợ học sinh và giúp hiểu các phương pháp chấm điểm, sự hiểu biết cơ bản về các tiêu chuẩn sẽ đi một chặng đường dài.

Nếu bạn muốn đi sâu vào các tiêu chuẩn đầy đủ, hãy truy cập Về các tiêu chuẩn.

Để biết mẫu về những gì học sinh của bạn sẽ học theo cấp lớp, tải xuống Hướng dẫn Tốt nghiệp của Phụ huynh.