Quấy rối tình dục và hành vi sai trái tình dục

Trường học an toàn
Báo cáo hành vi sai trái tình dục

Báo cáo ngay lập tức lạm dụng trẻ em

hoặc gọi cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương

Bất cứ lúc nào bạn nghi ngờ lạm dụng, hãy gọi. Không có nhiều chi tiết? Không biết có phải là lạm dụng không?

Gọi. Gọi ngay bây giờ.

Là một phóng viên bắt buộc, theo luật, bạn phải làm báo cáo ngay. Đối với các quy tắc báo cáo bắt buộc, hãy xem ORS 419B.005 đến 0025
or trang web DHS

Báo cáo một mẹo

Cảm thấy an toàn. Hãy an toàn.

SafeOregon: Báo cáo mẹo
Học khu Salem-Keizer cam kết duy trì một môi trường làm việc và giáo dục không có bất kỳ hình thức quấy rối nào liên quan đến giới tính hoặc khuynh hướng tình dục của một người. Hãy liên hệ với một quản trị viên trường học, giám sát bộ phận, hoặc Phòng Nhân sự Quận nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc.

Chính sách Quấy rối Tình dục

Chính sách Quấy rối Tình dục ♦ HUM-A029 - Chính sách của học khu là duy trì một môi trường làm việc và giáo dục không bị quấy rối liên quan đến giới tính hoặc khuynh hướng tình dục của một người. Tài liệu có sẵn trong Chuukese | Tiếng Anh | Tiếng Nga | Tiếng Tây Ban Nha | Swahili

Tài nguyên cho Học sinh và Phụ huynh / Người giám hộ

Nguồn lực cho nhân viên

Tương tác giữa Nhân viên / Tình nguyện viên và Sinh viên

Tiêu đề IX / Chính sách Không phân biệt đối xử

Trường Công Salem-Keizer công nhận sự đa dạng và giá trị của tất cả các cá nhân và nhóm.

Chính sách của Trường Công lập Salem-Keizer là sẽ không phân biệt đối xử hoặc quấy rối các cá nhân hoặc nhóm dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, biểu hiện giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, cựu chiến binh 'tình trạng, thông tin di truyền hoặc khuyết tật trong bất kỳ chương trình giáo dục, hoạt động hoặc việc làm nào.

Người khuyết tật có thể tiếp cận các địa điểm họp cấp huyện. Yêu cầu thông dịch viên cho người khiếm thính, hoặc các chỗ ở khác cho người khuyết tật, phải được thực hiện trước cuộc họp ít nhất 48 giờ.

Các khiếu nại và thắc mắc có thể được gửi trực tiếp đến quản lý trường học hoặc nhân viên văn phòng của Học khu bên dưới.

Điều phối viên Title IX

John Beight, Giám đốc điều hành
Nhân sự
2450 Lancaster Drive NE, Salem, HOẶC 97305
503-399-3061
beight_john@salkeiz.k12.or.us

Trợ lý Điều phối viên Chức danh IX

Debbie Joa, Điều phối viên Phòng ngừa và Bảo vệ
Nhân sự
2450 Lancaster Drive NE, Salem, HOẶC 97305
503-399-3061
joa_debbie@salkeiz.k12.or.us

Liên hệ với Phòng Bảo vệ và Phòng ngừa