Tài nguyên về Khủng hoảng cho Gia đình

Recursos para las familyias en situación de khủng hoảng

bằng tiếng Anh

Tài nguyên khẩn cấp dành cho cha mẹ PDF

PDF tiếng Anh

Nguồn Thực phẩm & Hỗ trợ Tiện ích

Công cụ tìm kiếm thực phẩm trên toàn tiểu bang của Ngân hàng Thực phẩm Oregon

www.oregonfoodbank.org/find-help/find-food

Nhập mã zip của bạn và truy cập các cửa hàng tạp hóa, bữa ăn, sản phẩm miễn phí và các chương trình khác trong khu vực của bạn.
Vui lòng gọi điện trước khi đến đại lý đối tác.

211 Chương trình Hỗ trợ Tiện ích

www.211info.org - Đây là cơ sở dữ liệu trực tuyến để tìm các chương trình hỗ trợ tiện ích ở Oregon và Tây Nam Washington.

Sức khỏe Tâm thần & Sức khỏe

Trung tâm Hy vọng và An toàn

503-399-7722 | hopeandsafety.org

Cơ quan này cung cấp một nơi ẩn náu và hỗ trợ an toàn cho các nạn nhân và người sống sót sau bạo lực gia đình, tấn công tình dục, rình rập và buôn người.

Tài nguyên về Lo lắng Coronavirus

www.virusanxiety.com

Nhóm tại Shine, hợp tác với Mental Health America, đã hiệu đính và biên soạn vô số công cụ hữu ích và được hỗ trợ bởi nghiên cứu cho bạn: các bài báo, thiền, tiếp cận với các chuyên gia sức khỏe tâm thần, sàng lọc lo âu và hơn thế nữa.

Marion County Health and Human Services

(503) 576-4676 | www.co.marion.or.us/adultmentalhealth.aspx

Polk County Health and Human Services

(503) 623-9289

Dịch vụ Gia đình Trillium - Dịch vụ Lâm sàng / Trị liệu

888-333-6177

Đường dây nóng Khẩn cấp

Lines for Life - Đường dây nóng về tự tử

Đường dây tự tử: 800-273-8255 | www.suicidepreventlifeline.org

Dòng Thanh niên: 877-968-8491 | TEXT 'teen2teen' đến 839863
https://oregonyouthline.org/get-help/ để biết thông tin và trò chuyện trực tuyến

TrevorLifeline

Tài nguyên về khủng hoảng dành cho LGBTQ + Thanh niên - 1-866-488-7386 | TrevorText: soạn tin Bắt đầu đến 678-678

Trung tâm Khủng hoảng Tâm thần

503-585-4949

Dịch vụ Nhân sinh Tây Bắc

www.northwesthumanservices.org

Đường dây nóng về Khủng hoảng: 503-581-5535 | 1-800-560-5535

Đường dây về Khủng hoảng Sức khỏe Hành vi của Hạt Polk

Các ngày trong tuần 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (trừ ngày lễ)
503-623-9289

Ngoài giờ làm việc thông thường (Dịch vụ Khủng hoảng)
503-581-5535 hoặc (800) 560-5535

ở Tây Ban Nha

Tài nguyên khẩn cấp dành cho cha mẹ PDF

PDF de español

Recursos alimenticios / asistencia para el pago de los servicios públicos

Localizador de bancos de alimentos estatales en Oregon

www.oregonfoodbank.org/find-help/find-food

Escribea su código post y cuente con acceso a productos comestibles gratuitos, comidas, productos agrícolas, y
otros programas en su área. Por ân, llame antes de acudir a cualquiera de estos organsmos colaboradores.

Programas de asistencia para el pago de los servicios públicos 211

www.211info.org - Este es un programma con base de datos en línea para la localización de programas asistenciales para el pago de los servicios públicos en Oregon y el suroeste de Washington.

Salud tinh thần y bienestar

Centro para la Esperanza y la Seguridad

503-399-7722 | hopeandsafety.org

Esta agencia ofrece refugio y apoyo a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, agresión tình dục,
hostigamiento y tráfico hình người.

Recursos para la ansiedad bởi el Coronavirus

www.virusanxiety.com

El Equipo de Shine, en colaboración con Salud Mental de América han examinado y recopilado un amplio material de Invesación respaldada y de herramientas de apoyo para usted: artículos, meditación, acceso a Expertos en salud mind, evaluaciones de ansiedad y más.

Departamento de Marion de Salud del Condado y de Recursos Humanos

(503) 576-4676 | www.co.marion.or.us/adultmentalhealth.aspx

Departamento de Polk de Salud del Condado y de Recursos Humanos

(503) 623-9289

Servicios Trillium para las Familias - Servicios Clínicos / Terapéuticos

888-333-6177

Líneas telefónicas de acceso directo en situación de khủng hoảng

Líneas telefónicas para salvar vidas

Línea para la salvar vidas en khủng hoảng de suicidio: 800-273-8255 | www.suicidepreventlifeline.org

Línea para los jóvenes: 877-968-8491 | TEXT 'teen2teen' đến 839863
https://oregonyouthline.org/get-help/ para obtener Información y hộp thoại en línea

La línea de ayuda Trevor

Recursos en situación de khủng hoảng para las personas jóvenes, lesbianas, gay, bisexual, transgénero, travesti y género queer
1-866-488-7386 | Texto a Trevor: enviar texto a Start tới 678-678

Centro de Servicios de Crisis Psiquiátricas

503-585-4949

Servicios Humanos de Noroeste

www.northwesthumanservices.org

Đường dây nóng về Khủng hoảng: 503-581-5535 | 1-800-560-5535

Línea de ayuda en casos de khủng hoảng hạnh phúc del Condado de Polk

Días laborales de 8 am a 5 pm (excepto días festivos): 503-623-9289
Fuera del horario ordinario labral (servicios en casos de khủng hoảng): 503-581-5535 o (800) 560-5535

Ngoài giờ làm việc thông thường (Dịch vụ Khủng hoảng)
503-581-5535 hoặc (800) 560-5535