Thông tin gia đình

Kết nối với Trường Công lập Salem-Keizer

Danh sách tài nguyên

Thông tin ranh giới quận

Tìm trường học & điểm dừng xe buýt của bạn

Nhập địa chỉ nhà của bạn và lấy lại trường học của con bạn và bến xe buýt gần nhất. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây hoặc liên hệ với văn phòng Thông tin Ranh giới theo số 503-399-3246.

Tài xế xe buýt đưa đón học sinh
Nếu bạn nhìn thấy hoặc nghe thấy về bắt nạt, bạo lực, ma túy hoặc ham học sinh ở trường học của bạn, hãy báo cáo mẹo bằng cách sử dụng SafeOregon.

Đọc bài viết của chúng tôi “Trường Công lập Salem-Keizer tham gia Đường dây Mẹo bảo mật SafeOregon” và tìm hiểu thêm!