ParentVUE và StudentVUE

tôi là

CHA MẸ

của một sinh viên Salem-Keizer

ParentVUE
Nhấp vào hộp này để đăng nhập vào ParentVUE

tôi là

HỌC SINH

trong một trường học Salem-Keizer

StudentVUE được cung cấp bởi Synergy
Nhấp vào hộp này để đăng nhập vào StudentVUE

Vui lòng liên hệ trường học của học sinh của bạn nếu bạn có câu hỏi hoặc cần bất kỳ thông tin bổ sung.

Ghi danh và đăng ký

gia đình mới

Bạn là người mới đến Học khu Salem-Keizer?

Thiết lập Tài khoản ParentVUE và Đăng ký Trực tuyến
trở về gia đình

Bạn có Không mới đến Học khu Salem-Keizer?

Nếu bạn đã từng có một học sinh đi học ở Học khu Salem-Keizer, thì bạn có một tài khoản mẹ hiện có. Nếu bạn chưa bao giờ kích hoạt tài khoản ParentVUE của bạn, vui lòng liên hệ với trường học của học sinh của bạn cho thư kích hoạt của bạn.

Tôi có Tài khoản ParentVUE

Bạn có cần giúp đỡ trong việc ghi danh? 

Thông tin cơ bản về quá trình đăng ký có tại đây. 

Vui lòng liên hệ trường học của học sinh của bạn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm bất kỳ thông tin nào về ghi danh và đăng ký.

 

Bạn không chắc con mình sẽ học ở trường nào?

Sử dụng công cụ Tìm kiếm Trường học để tìm trường học của con bạn dựa trên địa chỉ hiện tại của bạn.

Làm thế nào để bạn biết nếu bạn có một tài khoản cha mẹ?

Nếu bạn đã từng có một học sinh tham gia lớp học trong học khu của chúng tôi, thì bạn có tài khoản mẹ hiện có. Chỉ một tài khoản ParentVUE cho mỗi cha mẹ hoặc người giám hộ.

Nếu bạn chưa bao giờ kích hoạt tài khoản ParentVUE của mình, vui lòng liên hệ với trường học của học sinh của bạn cho thư kích hoạt của bạn.

Làm thế nào để bạn đăng ký vào Mẫu giáo?