Lưu trữ các cuộc họp của Ban giám hiệu

Mở rộng nút chuyển bên dưới và chọn một sự kiện. Tất cả các tài liệu liên quan sẽ được liên kết trên trang Sự kiện.

Lưu ý rằng có thể mất một chút thời gian để tải trang Sự kiện.

Tháng Bảy 2022

thứ ba12Tháng Bảy6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngHội nghị kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

thứ ba19Tháng Bảy6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt - Phiên làm việc6: 00 chiều - 9: 00 chiều

thứ ba26Tháng Bảy6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng Tám 2022

thứ ba09Tháng Tám6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngHội nghị kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

thứ ba23Tháng Tám5: 30 pm8: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc5: 30 chiều - 8: 30 chiều

Thứ Tư24Tháng Tám5: 30 pm8: 30 pmSự kiện đã bị hủyHọp Ban Giám hiệu (Dự kiến)Cuộc họp đặc biệt5: 30 chiều - 8: 30 chiều

Tháng Chín 2022

thứ ba13Tháng Chín6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngHội nghị kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

thứ ba27Tháng Chín6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Tháng mười 2022

thứ ba04Tháng Mười6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt (Phiên làm việc)6: 00 chiều - 9: 00 chiều

thứ ba11Tháng Mười6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

thứ ba25Tháng Mười6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Tháng Mười Một 2022

thu03Tháng mười một12: 00 pm1: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên làm việc / Cuộc họp đặc biệt12: 00 chiều - 1: 30 chiều

thứ ba08Tháng mười một6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trường- Phiên kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Thứ Tư30Tháng mười một6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt (có bình luận công khai)6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Tháng Mười Hai 2022

thứ ba13Tháng mười hai6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Tháng Một 2023

thứ ba10Tháng một6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Th 721Tháng một9: 00 am5: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên điều hành9: 00 sáng - 5: 00 chiều

thứ ba24Tháng một6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Th 728Tháng một8: 00 am5: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên điều hành8: 00 sáng - 5: 00 chiều

tháng hai 2023

Th 711Tháng Hai8: 15 am6: 45 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp Hội đồng Đặc biệt - Chỉ Phiên họp Điều hành8: 15 sáng - 6: 45 chiều

thứ ba14Tháng Hai5: 15 pm6: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngĐã sửa đổi - Phiên kinh doanh có giới hạn5: 15 chiều - 6: 30 chiều

thứ ba28Tháng Hai6: 00 pm9: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

march 2023

thứ ba07làm hư6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp Hội đồng Đặc biệt - Phiên họp Kinh doanh Hạn chế6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba14làm hư6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Tháng tư 2023

thứ ba04Tháng Tư6: 00 pm7: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt - Phiên làm việc6: 00 chiều - 7: 00 chiều

Thứ Tư05Tháng Tư12: 00 pm12: 45 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt - Phiên làm việc12: 00 chiều - 12: 45 chiều

thứ ba11Tháng Tư6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Thứ Tư12Tháng Tư12: 00 pm12: 45 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt - Phiên làm việc12: 00 chiều - 12: 45 chiều

Thứ Tư19Tháng Tư12: 00 pm12: 45 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt - Phiên làm việc12: 00 chiều - 12: 45 chiều

thứ ba25Tháng Tư6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Thứ Tư26Tháng Tư12: 00 pm12: 45 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt - Phiên làm việc12: 00 chiều - 12: 45 chiều

có thể 2023

thứ ba02có thể6: 00 pm9: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 9: 00 chiều

thứ ba09có thể6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

thứ ba16có thể6: 00 pm9: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Th 222có thể6: 00 pm9: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 9: 00 chiều

thứ ba23có thể6: 00 pm9: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp Ủy ban Ngân sách (Dự kiến)6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Thứ Tư24có thể6: 00 pm9: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp Ủy ban Ngân sách (Dự kiến)6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Tháng sáu 2023

thứ ba13Tháng Sáu6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

thứ ba27Tháng Sáu6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Tháng Bảy 2021

thứ ba13Tháng Bảy6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trường6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba27Tháng Bảy6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trường6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng Tám 2021

thứ ba10Tháng Tám6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba24Tháng Tám6: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 pm

Tháng Chín 2021

thứ ba14Tháng Chín6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba28Tháng Chín6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng mười 2021

thứ ba12Tháng Mười6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba26Tháng Mười6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng Mười Một 2021

thứ ba09Tháng mười một6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba16Tháng mười một6: 00 pm8: 00 pmHọp Ban Giám hiệu Trường Đặc biệtBuổi làm việc6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng Mười Hai 2021

thứ ba07Tháng mười hai6: 00 pm8: 00 pmHọp Ban Giám hiệu Trường Đặc biệtBuổi làm việc6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba14Tháng mười hai6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng Một 2022

thứ ba11Tháng một6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba25Tháng một6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 8: 00 chiều

tháng hai 2022

thứ ba08Tháng Hai6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba22Tháng Hai6: 00 pm8: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Th 726Tháng Hai10: 00 am12: 00 pmSự kiện đã bị hủyCuộc họp Ban giám hiệu - ĐÃ SAU ĐÓNGBuổi làm việc10: 00 sáng - 12: 00 chiều

march 2022

thứ ba08làm hư6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng tư 2022

Thứ Tư06Tháng Tư12: 00 pm12: 45 pmHọp Ban Giám hiệu Trường Đặc biệtPhiên thông tin trước ngân sách12: 00 chiều - 12: 45 chiều

thứ ba12Tháng Tư6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Thứ Tư13Tháng Tư12: 00 pm12: 45 pmHọp Ban Giám hiệu Trường Đặc biệtPhiên thông tin trước ngân sách12: 00 chiều - 12: 45 chiều

Thứ Tư13Tháng Tư6: 00 pm9: 00 pmHọp Ban Giám hiệu Trường Đặc biệtPhiên thông tin trước ngân sách6: 00 chiều - 9: 00 chiều

Th 218Tháng Tư6: 00 pm8: 00 pmHọp Ban Giám hiệu Trường Đặc biệtCuộc họp đặc biệt6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Thứ Tư20Tháng Tư12: 00 pm12: 45 pmHọp Ban Giám hiệu Trường Đặc biệtPhiên thông tin trước ngân sách12: 00 chiều - 12: 45 chiều

thứ ba26Tháng Tư6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Thứ Tư27Tháng Tư12: 00 pm12: 45 pmHọp Ban Giám hiệu Trường Đặc biệtPhiên thông tin trước ngân sách12: 00 chiều - 12: 45 chiều

có thể 2022

thứ ba03có thể6: 00 pm8: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba10có thể6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba17có thể6: 00 pm8: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Th 223có thể6: 00 pm8: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba24có thể6: 00 pm8: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp Ủy ban Ngân sáchMANG TÍNH THĂM DÒ6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Thứ Tư25có thể6: 00 pm8: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp Ủy ban Ngân sáchMANG TÍNH THĂM DÒ6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng sáu 2022

thu02Tháng Sáu6: 00 pm8: 30 pmHọp Ban Giám hiệu Trường Đặc biệtCuộc họp đặc biệt6: 00 chiều - 8: 30 chiều

thứ ba14Tháng Sáu6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trường- Phiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba28Tháng Sáu6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trường- Buổi làm việc6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng Bảy 2020

Thứ Tư01Tháng Bảy12: 00 pm1: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp trực tuyến, ảo12: 00 chiều - 1: 00 chiều

thứ ba07Tháng Bảy5: 00 pm6: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp trực tuyến, ảo5: 00 chiều - 6: 30 chiều

thứ ba14Tháng Bảy5: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp trực tuyến, ảo5: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba21Tháng Bảy5: 00 pm7: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp trực tuyến, ảo5: 00 chiều - 7: 00 chiều

thứ ba28Tháng Bảy5: 00 pm6: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp trực tuyến, ảo5: 00 chiều - 6: 30 chiều

Tháng Tám 2020

thứ ba11Tháng Tám5: 00 pm6: 30 pmCuộc họp hội đồng trường ngày 11 tháng 2020 năm XNUMXCuộc họp trực tuyến, ảo5: 00 chiều - 6: 30 chiều

thứ ba25Tháng Tám5: 00 pm7: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp trực tuyến, ảo5: 00 chiều - 7: 00 chiều

Tháng Chín 2020

thứ ba22Tháng Chín6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Th 726Tháng Chín8: 00 am12: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên đặc biệt8: 00 sáng - 12: 00 chiều

Tháng mười 2020

thứ ba13Tháng Mười6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba27Tháng Mười5: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc5: 00 chiều - 7: 30 chiều

Tháng Mười Một 2020

thứ ba10Tháng mười một6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng Mười Hai 2020

thứ ba08Tháng mười hai5: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh5: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng Một 2021

thứ ba12Tháng một6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba19Tháng một5: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên đặc biệt5: 00 chiều - 7: 30 chiều

thứ ba26Tháng một6: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 7: 30 chiều

tháng hai 2021

thứ ba02Tháng Hai5: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên điều hành5: 00 chiều - 7: 30 chiều

thứ ba09Tháng Hai6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba23Tháng Hai6: 00 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên điều hành / Họp kinh doanh6: 00 chiều - 9: 00 chiều

march 2021

thứ ba09làm hư6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thu11làm hư11: 00 am12: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên đặc biệt11: 00 sáng - 12: 00 chiều

Th 215làm hư6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên đặc biệt6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng tư 2021

thứ ba13Tháng Tư6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba27Tháng Tư6: 00 pm6: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 6: 30 chiều

có thể 2021

thứ ba04có thể6: 00 pm7: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sáchThông báo Ngân sách của Giám đốc6: 00 chiều - 7: 00 chiều

thứ ba11có thể6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba18có thể6: 00 pm7: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 7: 00 chiều

Th 224có thể6: 00 pm7: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 7: 00 chiều

thứ ba25có thể6: 00 pm7: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp Ủy ban Ngân sáchthử6: 00 chiều - 7: 00 chiều

Thứ Tư26có thể6: 00 pm7: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp Ủy ban Ngân sáchthử6: 00 chiều - 7: 00 chiều

Tháng sáu 2021

thứ ba15Tháng Sáu6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba22Tháng Sáu6: 00 pm7: 30 pmSự kiện đã bị hủyHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 7: 30 chiều

Tháng Bảy 2019

thứ ba16Tháng Bảy6: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 7: 30 chiều

Tháng Tám 2019

thứ ba13Tháng Tám12: 30 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh12: 30 chiều - 7: 30 chiều

thứ ba27Tháng Tám5: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc5: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng Chín 2019

thứ ba10Tháng Chín5: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh5: 00 chiều - 7: 30 chiều

thứ ba24Tháng Chín6: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc6: 00 chiều - 7: 30 chiều

Tháng mười 2019

thứ ba08Tháng Mười6: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 7: 30 chiều

thứ ba22Tháng Mười5: 00 pm7: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc5: 00 chiều - 7: 00 chiều

Tháng Mười Một 2019

thứ ba12Tháng mười một6: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 7: 30 chiều

Tháng Mười Hai 2019

thứ ba10Tháng mười hai6: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 7: 30 chiều

thứ ba17Tháng mười hai5: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt5: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng Một 2020

thu02Tháng một8: 00 am9: 00 amHọp hội đồng nhà trườngHội nghị kinh doanh8: 00 am - 9: 00 am

thứ ba14Tháng một6: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 7: 30 chiều

thứ ba28Tháng một5: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngBuổi làm việc5: 00 chiều - 7: 30 chiều

tháng hai 2020

thứ ba11Tháng Hai6: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 7: 30 chiều

thứ ba18Tháng Hai6: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt6: 00 chiều - 7: 30 chiều

thứ ba25Tháng Hai6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh có giới hạn6: 00 chiều - 8: 00 chiều

march 2020

thứ ba10làm hư6: 00 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngPhiên kinh doanh6: 00 chiều - 7: 30 chiều

Th 216làm hư12: 00 pm1: 00 pmHọp hội đồng khẩn cấpCuộc họp khẩn cấp12: 00 chiều - 1: 00 chiều

Thứ Tư18làm hư4: 00 pm5: 00 pmHọp Hội đồng Quản trị Đặc biệtPhiên làm việc (Thông tin) 4: 00 chiều - 5: 00 chiều

Th 230làm hư4: 00 pm5: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt4: 00 chiều - 5: 00 chiều

Tháng tư 2020

thứ ba14Tháng Tư6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngGặp gỡ qua mạng 6: 00 chiều - 8: 00 chiều

có thể 2020

thứ ba12có thể6: 00 pm7: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sáchThông báo Ngân sách của Giám đốc6: 00 chiều - 7: 00 chiều

thứ ba12có thể7: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngHội nghị kinh doanh7: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba19có thể6: 00 pm7: 30 pmHọp Ủy ban Ngân sáchCuộc họp trực tuyến, ảo6: 00 chiều - 7: 30 chiều

thứ ba19có thể7: 30 pm9: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt7: 30 chiều - 9: 00 chiều

Thứ Tư20có thể6: 30 pm7: 30 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp đặc biệt6: 30 chiều - 7: 30 chiều

thứ ba26có thể6: 00 pm8: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Tháng sáu 2020

thứ ba09Tháng Sáu6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp trực tuyến, ảo6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba23Tháng Sáu6: 00 pm8: 00 pmHọp hội đồng nhà trườngCuộc họp trực tuyến, ảo6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Những câu chuyện cổ hơn & Biên bản cuộc họp

từ tháng 2016 năm 2019 đến tháng XNUMX năm XNUMX
CCTV Kênh YouTube của Bản ghi cuộc họp Ban giám hiệu

Ngày họp Ban giám hiệuChương trình họpBiên bản cuộc họp
Tháng Bảy 16, 2019chương trình nghị sựphút
Tháng Sáu 11, 2019chương trình nghị sựphút
14 Tháng Năm, 2019chương trình nghị sựphút
23 Tháng Tư, 2019chương trình nghị sựphút
9 Tháng Tư, 2019chương trình nghị sựphút
26 Tháng Ba, 2019chương trình nghị sựphút
12 Tháng Ba, 2019chương trình nghị sựphút
Ngày 26 tháng 2019 năm XNUMX chương trình nghị sự-
Ngày 26 tháng 2019 năm XNUMX chương trình nghị sự, tiếng Tây Ban Nha-
Ngày 12 tháng 2019 năm XNUMX chương trình nghị sựphút
Tháng Một 22, 2019chương trình nghị sựphút
Tháng Một 15, 2019chương trình nghị sựphút
Tháng Mười Hai 11, 2018chương trình nghị sựphút
Tháng Mười Một 13, 2018chương trình nghị sựphút
23 Tháng Mười chương trình nghị sựphút
9 Tháng Mười chương trình nghị sựphút
Tháng Chín 25, 2018chương trình nghị sựphút
Tháng Chín 11, 2018chương trình nghị sựphút
Tháng Tám 28, 2018chương trình nghị sựphút
Tháng Tám 21, 2018chương trình nghị sựphút
Tháng Tám 14, 2018chương trình nghị sựphút
Tháng Bảy 24, 2018chương trình nghị sựphút
Tháng Bảy 2, 2018chương trình nghị sựphút
Tháng Sáu 26, 2018chương trình nghị sựphút
Tháng Sáu 12, 2018chương trình nghị sựphút
8 Tháng Năm, 2018chương trình nghị sựphút
24 Tháng Tư, 2018chương trình nghị sựphút
10 Tháng Tư, 2018chương trình nghị sựphút
13 Tháng Ba, 2018chương trình nghị sựphút
Ngày 27 tháng 2018 năm XNUMX chương trình nghị sựphút
Ngày 13 tháng 2018 năm XNUMX chương trình nghị sựphút
Tháng Một 23, 2018chương trình nghị sựphút
Tháng Một 9, 2018chương trình nghị sựphút
Tháng Mười Hai 12, 2017chương trình nghị sựphút
Tháng Mười Hai 4, 2017chương trình nghị sựphút
Tháng Mười Một 30, 2017chương trình nghị sựphút
Tháng Mười Một 28, 2017chương trình nghị sựphút
Tháng Mười Một 14, 2017chương trình nghị sựphút
24 Tháng Mười chương trình nghị sựphút
10 Tháng Mười chương trình nghị sựphút
Tháng Chín 26, 2017chương trình nghị sựphút
Tháng Chín 12, 2017chương trình nghị sựphút
Tháng Tám 29, 2017chương trình nghị sựphút
Tháng Tám 15, 2017chương trình nghị sựphút
Tháng Tám 8, 2017chương trình nghị sựphút
Tháng Bảy 25, 2017chương trình nghị sựphút
Tháng Bảy 11, 2017chương trình nghị sựphút
Tháng Sáu 13, 2017chương trình nghị sự-
30 Tháng Năm, 2017chương trình nghị sựphút
11 Tháng Tư, 2017chương trình nghị sựphút
21 Tháng Ba, 2017chương trình nghị sự-
Ngày 14 tháng 2017 năm XNUMX chương trình nghị sựphút
Tháng Một 10, 2017chương trình nghị sựphút
Tháng Mười Hai 13, 2016chương trình nghị sựphút
Tháng Mười Một 8, 2016chương trình nghị sựphút
11 Tháng Mười chương trình nghị sựphút
Tháng Chín 13, 2016chương trình nghị sự-
Tháng Tám 9, 2016chương trình nghị sựphút
Tháng Bảy 12, 2016chương trình nghị sựphút
Tháng Sáu 28, 2016chương trình nghị sự-
Tháng Sáu 14, 2016chương trình nghị sự-
10 Tháng Năm, 2016chương trình nghị sự-
12 Tháng Tư, 2016chương trình nghị sựphút
8 Tháng Ba, 2016chương trình nghị sự-
Ngày 23 tháng 2016 năm XNUMX chương trình nghị sựphút
Ngày 9 tháng 2016 năm XNUMX chương trình nghị sự-
Tháng Một 12, 2016chương trình nghị sựphút