Ống kính vốn chủ sở hữu

Salem-Keizer Public Hội đồng quản trị trường học cam kết với tầm nhìn:

TẤT CẢ sinh viên tốt nghiệp và được chuẩn bị cho một cuộc sống thành công.

Điều này đòi hỏi Hội đồng Nhà trường phải quan tâm đến các tác động của việc phân bổ nguồn lực, phát triển chương trình và các hệ thống hỗ trợ đối với TẤT CẢ học sinh. Thấu kính công bằng này được thiết kế để đảm bảo các quyết định được đưa ra đáp ứng nhu cầu của MỖI học sinh để tầm nhìn của Học khu có thể được thực hiện.

Tài liệu PDF của Hội đồng trường Equity Lens

Ống kính vốn chủ sở hữu - Tiếng Anh

Ống kính vốn chủ sở hữu - Phiên bản tiếng Tây Ban Nha

Ống kính vốn chủ sở hữu - tiếng Tây Ban Nha