Báo cáo Hành vi Sai trái Tình dục

Bạn có lo lắng về các tương tác giữa nhân viên khu học chánh, nhà thầu hoặc tình nguyện viên và học sinh không?

Khu Học Chánh Salem-Keizer cam kết cung cấp một môi trường an toàn cho học sinh và nhân viên. Chúng tôi muốn nghe mối quan tâm của bạn. Bạn được khuyến khích báo cáo mối quan tâm của mình cho hiệu trưởng, hiệu phó hoặc một quan chức học khu, hoặc sử dụng biểu mẫu này để chia sẻ thông tin với Phòng Nhân sự của Học khu Salem-Keizer.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Debbie Joa, Điều phối viên Phòng ngừa và Bảo vệ hoặc gọi 503-399-3061 trong giờ làm việc bình thường.

Hệ thống này không được giám sát 24 giờ một ngày và không nhằm mục đích báo cáo hoạt động tội phạm. Để báo cáo tội phạm, bao gồm cả hành vi lạm dụng trẻ em bị nghi ngờ, vui lòng liên hệ với một trong các cơ quan sau:

Bộ Dịch vụ Nhân sinh Oregon
Đường dây nóng về lạm dụng trẻ em
1-855-503-SAFE (7233)

Tố giác tội phạm

Để báo cáo tội phạm, bao gồm cả việc nghi ngờ lạm dụng trẻ em, vui lòng liên hệ với một trong các cơ quan sau:

Để báo cáo trường hợp khẩn cấp,
gọi 9-1-1