Kinga ya uonevu

Wilaya ya Shule ya Salem-Keizer imejitolea kutoa mazingira ambapo wanafunzi wanaweza kusoma, kushiriki katika shughuli zilizofadhiliwa na shule na kufanya kazi katika mazingira ambayo hayana hatari, unyanyasaji, vitisho, ubaguzi, uonevu, na kutisha. Sera hii ni pamoja na lugha inayohitajika na Sanamu Zilizorekebishwa za Oregon na Kanuni za Utawala za Oregon.

INS-A003: englishspanish

Rasilimali za Wanafunzi na Wazazi

Rasilimali kwa Watumishi

Sera za Wilaya na Rasilimali

Kichwa Sera ya IX / Ubaguzi

Shule za Umma za Salem-Keizer zinatambua utofauti na thamani ya watu na vikundi vyote.

Ni sera ya Shule za Umma za Salem-Keizer kwamba hakutakuwa na ubaguzi au unyanyasaji wa watu binafsi au vikundi kulingana na rangi, rangi, dini, jinsia, mwelekeo wa kijinsia, kitambulisho cha jinsia, kujieleza jinsia, asili ya kitaifa, hali ya ndoa, umri, maveterani hadhi, habari ya maumbile au ulemavu katika mipango yoyote ya elimu, shughuli au ajira.

Maeneo ya mikutano ya wilaya yanapatikana kwa watu wenye ulemavu. Ombi la mkalimani wa walemavu wa kusikia, au makao mengine kwa watu wenye ulemavu, inapaswa kufanywa angalau masaa 48 kabla ya mkutano.

Kwa habari kuhusu Sera ya Salem Keizer ya Shule ya Umma Sera na utaratibu wa malalamiko, tafadhali wasiliana na Mratibu wa IX wa Kichwa au Mratibu wa Kichwa cha Msaidizi wa IX.

Malalamiko yatachunguzwa. Malalamiko na maswali yanaweza kuwasilishwa moja kwa moja kwa msimamizi wa shule au kwa waratibu wa Kichwa IX.

Kichwa Mratibu wa IX

John Beight, Mkurugenzi Mtendaji

Rasilimali
Hifadhi ya 2450 Lancaster NE
Salem, OR 97305
503 399-3061-
barua pepe kwa Mratibu wa Kichwa cha IX

Kichwa Msaidizi Mratibu wa IX

Debbie Joa, Mratibu wa Kinga na Ulinzi

Rasilimali
Hifadhi ya 2450 Lancaster NE
Salem, OR 97305
503 399-3061-
tuma barua pepe kwa Mratibu wa Kichwa cha IX

Wilaya itahakikisha kuwa watu wote wanaoratibu, kuchunguza, au kutumika kama watoa uamuzi wa malalamiko ya Kichwa IX wanapata mafunzo sahihi. Tazama faili ya Kichwa Ukurasa wa mafunzo ya IX.
Ripoti Uovu wa Kijinsia

Mara moja Ripoti Unyanyasaji wa Mtoto

au piga simu kwa watekelezaji sheria

Wakati wowote unashuku unyanyasaji, piga simu. Hauna maelezo mengi? Sijui ikiwa ni unyanyasaji?

Wito. Piga simu sasa hivi.

Kama mwandishi wa lazima, kwa sheria, lazima utoe ripoti mara moja. Kwa sheria za lazima za kuripoti angalia ORS 419B.005 hadi 0025
or tovuti ya DHS