Mwongozo wa Haki na Majukumu ya Mwanafunzi

QAM #INS-M001

Mwongozo wa Haki na Wajibu wa Mwanafunzi unajumuisha sera na taratibu zilizoundwa ili kulinda usalama, haki na wajibu wa wanafunzi, wazazi na wafanyakazi. Pia inatoa muhtasari wa makosa ya nidhamu yanayoweza kutokea na matokeo yake kwa wanafunzi wa Salem-Keizer.

Haki na Wajibu wa Mwanafunzi (Kiarabu)
PDF ya Kiarabu
Haki na Wajibu wa Wanafunzi (Chuukese)
PDF ya Chuuke
Haki na Wajibu wa Wanafunzi (Dari)
Dari PDF
Haki na Wajibu wa Mwanafunzi (Kiingereza)
PDF ya Kiingereza
Haki na Wajibu wa Wanafunzi (Kirusi)
Kihispania PDF
Haki na Wajibu wa Mwanafunzi (Kihispania)
Kihispania PDF
Haki na Wajibu wa Wanafunzi (Swahili)
Kiswahili PDF