Wasiliana na Rasilimali Watu

Jina la kwanza

Jina la mwisho

Barua pepe *

Kichwa

Ujumbe wako*

Kwa maswali au maoni kwa Ofisi ya Rasilimali Watu kwa Wilaya ya Shule ya Salem-Keizer, tafadhali jaza na uwasilishe fomu hapa chini.