Macluumaadka Qoyska

La xiriir Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer

Liiska Kheyraadka

Macluumaadka Xuduudaha Degmada

Raadi Dugsigaaga & Joogsiga Baska

Ku qor cinwaanka gurigaaga oo ku soo celi dugsiga ilmahaaga iyo boosteejada baska ee kuugu dhow. Macluumaad intaas ka badan guji halkan ama kala xiriir xafiiska Macluumaadka Xudduuda 503-399-3246.

Darawalka baska dugsiga
Tipline SafeOregon

Akhri maqaalkayaga “Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer waxay ku biiraan Khadka Talo-siinta ee SafeOregon” oo wax badan baro!