Nidaamka Gudiga Dugsiga

Maamulka Guddiga Dugsiga

BG1

Ballanqaadka Maamulka BG-1

BG2

Muraayadaha Sinnaanta BG-2

BG3

BG-3 Sharaxa Shaqada Guddiga

BG4

Xeerka Anshaxa Xubnaha BG-4

BG5

BG-5 Xubinta Guddiga Khilaafka Danta

BG5

Habka BG-6 ee Wax looga Qabanayo Xadgudubyada Xubinta Guddiga

BG7

BG-7 Qaabka Xukunka

BG8

Korjoogteynta BG-8

BG9

Doorka Guddoomiyaha BG-9

BG10

BG-10 Qorsheynta Agenda

BG11

Hawlaha Guddiga BG-11

BG12 Ingiriis

Doorka BG-12 ee Guddiga Miisaaniyadda (Ingiriis)

BG13

Isku-Darka Ka-dhaafitaanka Canshuurta BG-13

Xiriirka Guddiga-Shaqaalaha

BSL 1

BSL-1 Iskuxirka Maaraynta Maaraynta Caalamiga ah

BSL 2

BSL-2 Ergada Kormeeraha Guud

BSL 3

BSL-3 Kormeerka Waxqabadka Kormeeraha Guud

Xaddidyada Fulinta

1

Caqabadaha Fulinta Caalamiga ee EL-1

2

Isbedelka Kormeeraha Degdegga ah ee EL-2

3

Ardayda Xiriirka EL-3 Beesha Waalidiinta

4

Xiriirka EL-4 ee Shaqaalaha iyo Tabaruceyaasha

EL5

Horumarinta Magdhawga Shaqaalaha EL-5

EL6

Qiimaynta Shaqaalaha EL-6

EL7

Miisaaniyadda EL-7

EL8

Maamulka Maaliyadda EL-8

EL9

Ilaalinta Hantida EL-9

EL10

Xarumaha EL-10

EL11

Barnaamijka Waxbarashada EL-11

EL12

EL-12 Xeerarka Sharci ahaan Loo Baahan Yahay

Natiijooyinka

R-1

Qoraalka Xukunka R-1

R-2

R-2 Guulaha Waxbarashada

Muraayadaha Sinnaanta

Guddiga Agaasimayaasha Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer waxaa ka go'an aragtida:

DHAMMAAN ardeydu way qalin jabiyaan waxayna diyaar u yihiin nolol guul leh.

Tani waxay u baahan tahay in Guddiga Dugsigu ka qaybgalo saamaynta qoondaynta kheyraadka, horumarinta barnaamijka, iyo nidaamyada taageerada ee dhammaan ardayda. Muraayadan sinnaanta waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo in la gaaro go'aanno bixiya baahiyaha arday kasta si aragtida degmada ay u noqoto mid hirgasha.

GUDDIYADEENA AQOONSIGA:

»Sinnaanta Degmada Dugsiga Salem-Keizer laguma khaldi doono sinnaanta halkaas oo dhammaan ardayda loola dhaqmo si isku mid ah. Sinnaanta waxaa la gaari doonaa marka guulaha ay gaareen ardaydeena taariikh ahaan liidata ay la jaanqaadaan natiijooyinka ardayda dhaqanka ugu weyn, marka kooxaha aan waxtarka lahayn ay kordhiyaan awoodda iyo awoodda, iyo marka caqabadaha hortaagan guusha ardayga la yareeyo ama la tirtiro.

»Ballan -qaadkan micnaheedu waa in guusha ardayga aan la saadaalinaynin horayna aan loo sii cayimin astaamaha sida, laakiin aan ku xaddidnayn, jinsiyadda, asalka qaranka, diinta, naafada, goobta juqraafi, duruufaha dhaqaale, dhaqdhaqaaqa, luqadda hooyo, jihada galmada, aqoonsiga jinsiga,
ama heerka aqoonta marka la soo galo dugsiyadeena.

»Guddigu wuxuu tixgelin doonaa saamaynta isbeddelada la soo jeediyay ay ku yeelan karaan shaqsiyaadka iyo kooxaha aan la adeegin, ee kala duwan, iyo kuwa la faquuqay. Isbeddelada qoondaynta kheyraadka, naqshadeynta, iyo hirgelinta siyaasadaha iyo barnaamijyada ayaa la tixgelin doonaa marka la eego natiijooyinka loo siman yahay.

»Xog ururinta iyo falanqaynta joogtada ah ayaa daaha ka rogi doonta saamaynta qoondaynta kheyraadka, siyaasadaha, iyo barnaamijyadu ku leeyihiin natiijooyin siman.

Guddiga ayaa…

»Qaado muraayad sinnaan ah oo lagu hago go'aannada ka hor imanaya guddiga;

»Sannad walba dib u eeg siyaasadaha Guddiga, gaar ahaan xaddidaadaha fulinta iyo siyaasadaha natiijooyinka, si loo hubiyo in shaqada Guddigu ay diiradda saarto natiijooyin siman; iyo

»Xaqiiji in bulshooyinka ardaydeena ee aan gaarin natiijooyin la jeclaa lagu daro wada -tashiga maadaama go'aannada la tixgelinayo.

Lens Equity (Ingiriisi)

Lens Equity PDF (Ingiriisi)

Lens Equity (Isbaanish)

Lens Equity PDF (Isbaanish)