Muraayadaha Sinnaanta

Dadweynaha Salem-Keizer Guddiga Agaasimayaasha Dugsiyada waxaa ka go'an aragtida:

DHAMMAAN ardeydu way qalin jabiyaan waxayna diyaar u yihiin nolol guul leh.

Tani waxay u baahan tahay in Guddiga Dugsigu ka qaybgalo saamaynta qoondaynta kheyraadka, horumarinta barnaamijka, iyo nidaamyada taageerada ee dhammaan ardayda. Muraayadan sinnaanta waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo in la gaaro go'aanno bixiya baahiyaha arday kasta si aragtida degmada ay u noqoto mid hirgasha.

Dukumentiga Guddiga Dugsiga Sinnaanta Lens (PDF)

Lens Equity - Ingiriisi

Lens Equity - Luqadda Isbaanishka

Lens Equity - Isbaanish