Kaarka Warbixinta Degmada

Kaarka Warbixinta Degmada waxaa sanad walba siidaaya Gobolka Oregon

Waaxda Waxbarashada Oregon (ODE) ayaa soo saarta astaan-sannadeedka jaleecada dugsiyada iyo degmooyinka. Warbixinnadan, oo ay ku baaqeen sharci -dejiyaha gobolka 1999, ayaa barayaasha siinaya fursad ay si toos ah ula xiriiraan waalidiinta iyo xubnaha bulshada oo ku saabsan sida dugsiyada deegaanku u shaqeeyaan.

ODE waxay dib -u -qaabaysay qaab -dhismeedka dugsiga iyo degmada sannadka 2018, iyada oo ay talo ka heleen waalidiinta iyo qoysaska matala ardayda iyo kooxaha ardayda ee taariikh ahaan liidata.

Degmada SKPS-A-Muuqaalka 2020-21

Warbixinta Degmada ODE - Ingiriisi

Xogta Natiijooyinka Kooxda Ardayga

 • Ardayda dhaqaale ahaan liidata
 • Barteyaasha Ingiriisiga
 • Ardayda naafada ah
 • Ardayda tahriibaysa
 • Arday karti iyo hibo leh
 • Ardayda Hindida Ameerika / Dhaladka Alaska
 • Ardayda Asia
 • Ardayda Madow / Afrikaanka Ameerika
 • Ardayda Hisbaanik / Laatiino
 • Ardayda jinsiyadaha kala duwan leh
 • Ardayda Dhaladka Hawiian / Pacific Islander
 • Ardayda caddaanka ah
 • Ardayda dumarka ah
 • Ardayda labka ah