Siyaasadaha Degmooyinka, Habraacyada, iyo Foomamka

QAM - Habka Hubinta Tayada

Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer waxay doorteen Habka Hubinta Tayada (QAM), oo ah hannaan horumarineed oo joogto ah, oo muujinaya sida ay uga go'an tahay ardaydeena. Iyada oo si joogto ah looga go'an yahay TAYADA, waxaan siinnaa waddo guusha ilmo kasta, maalin kasta.