Miisaaniyadda la qaatay

Sannad kasta guddiga dugsiga wuxuu qaataa qorshe maaliyadeed sanad dugsiyeedka soo socda oo la yiraahdo Miisaaniyadda la qaatay. Qorshahani wuxuu shaqaalaha ku hagayaa sida lacagaha loogu bixinayo barnaamijyada waxbaridda ee ardayda.

Kormeeraha guud wuxuu soo bandhigayaa miisaaniyadda la soo jeediyay horaantii gu'ga wuxuuna ku salaysan yahay warcelin ka timid shaqaalaha, waalidiinta iyo xubnaha bulshada. Guddiga miisaaniyadda ayaa markaa qabta kalfadhiyo shaqo si ay jawaab uga helaan dadweynaha qorshaha soo -jeedinta kharash -bixinta.

Marka guddiga miisaaniyadda ansixiyaan qorshaha maaliyadeed (miisaaniyadda) waxaa loo dirayaa guddiga dugsiga si ay u korsadaan. Isbeddellada miisaaniyadda la ansixiyay waxaa lagu sameeyaa wareejinta xallinta ama miisaaniyad dheeri ah. Labaduba waa inay ansixiyaan guddiga dugsiga.

Miisaaniyadda la soo jeediyay 2023-24.
2023-24 Miisaaniyad la soo jeediyay

Wadarta Miisaaniyadda $ 1,275,766,321

2022-23 waxa la ansixiyay miisaaniyada degmada 24j.
2022-23 Miisaaniyadda La Ansixiyay

Wadarta Miisaaniyadda $ 1,364,339,518

miisaaniyadda la ansixiyay 2021-22

2021-22 Kaalmada Miisaaniyadda la qaatay 11/09/21

Wadarta Miisaaniyadda $ 1,512,067,253

miisaaniyadda la ansixiyay 2021-22

2021-22 Miisaaniyadda La Ansixiyay 6/15/21

Wadarta Miisaaniyadda $ 1,494,367,253

Miisaaniyadda la Ansixiyay 2020-2021

2020-21 La Ansixiyay Miisaaniyadda 6/23/20 Miisaaniyadda Guud: $ 1,529,330,135

Miisaaniyadda La Ansixiyay 2019-20 Sawirka Daboolka

2019-20 Miisaaniyadda La Ansixiyay 6/11/19

Wadarta Miisaaniyadda: $ 1,215,712,966

SKPS 18-19 Miisaaniyadda la Ansixiyay 6/12/18

18-19 Miisaaniyadda La Ansixiyay 6/12/18

Wadarta Miisaaniyadda: $ 1,147,797,142

SKPS 17-18 Miisaaniyadda la Ansixiyay 6/12/18

17-18 Miisaaniyadda La Ansixiyay 6/12/18

2017-18 Dib-u-eegis lagu sameeyay Miisaaniyaddii la qaatay

9 / 12 / 2017

2017-18 Miisaaniyadda La Ansixiyay

Wadarta Miisaaniyadda: $ 683,020,682