fasalka hoose

Ardayga wax baro, layli, oo u fiirso fasallada

ee Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer

Soo dhawow! Waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawino inaad kobciso xirfadahaaga macallinimo inta lagu jiro waayo-aragnimadaada wax-barashada ardayga ee Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer. Hoos waxaad ka heli doontaa ilo loogu talagalay macallimiinta ardayda, isku -duwayaasha meelaynta jaamacadda, iyo macallimiinta iskaashanaya. 

Fadlan kala dooro xulashooyinka meelaynta ee soo socda:

Meelaynta Xidhiidhka leh ee aan Jaamacadda ahayn

Adeegso meelaynta ku-biirinta ah ee aan Jaamacadda ahayn haddii…

  • Waxaad u baahan tahay saacado indho indhayn si aad u gasho barnaamijka waxbarashada ee jaamacaddaada.
  • Waxaad tahay arday ku jira barnaamij onlayn ah waxaadna u baahan tahay meeleyn waxbarid/meeleyn shaqo oo aadan lahayn isku duwaha meelaynta jaamacadda.
  • Waxaad tahay shaqaale hadda ka tirsan Degmada Dugsiga Salem-Keizer oo u baahan inuu dhammaystiro waxbaridda ardayga ama shaqo barasho oo aadan lahayn isku-duwaha meelaynta jaamacadda.

Fadlan buuxi foomka hoose isuduwaha meelaynta ayaa si dhow kula soo xiriiri doona.

Meeleynta Xiriirka Jaamacadda

Adeegso meelaynta ku -meelgaarka ah ee Jaamacadda haddii…

  • Waxaad hore ugu jirtay barnaamij waxbarasho waxaana lagu meeleeyay Iskuduwaha jaamacaddaada Salem-Keizer Public Schools.
  • Waxaad tahay arday ku jira barnaamijka waxbarashada waxaadna u baahan tahay meeleyn waxbarid/tababar shaqo.
  • Waxaad tahay shaqaale hadda ka tirsan Degmada Dugsiga Salem-Keizer oo u baahan inuu dhammaystiro waxbaridda ardayga ama tababar shaqo oo aad hore uga diiwaangashan tahay barnaamij waxbarasho iyada oo loo marayo kulliyad ama jaamacad.

Fadlan la xidhiidh iskuduwaha meelaynta jaamacadda su'aalaha ku saabsan meelayntaada. Haddi aanad garanayn qofka uu yahay iskuduwaha jaamacada, la xidhiidh xafiiska barnaamijka jaamacada.

Ilaha Macalimiinta Ardayda

Khayraadka Isuduwayaasha Jaamacadda